Matinumanon Ka (Great Is Thy Faithfulness)

Matinumanon ka, Dios Amahan ko!
Dili gayud mabalhinon Ikaw;
Di ka mopakyas sa imong kaluoy,
Sa kahangturan di ka mausab.

Jerusalem

bisaya song

Kun uban ko ang Ginoo

Sa Dalan nga Gilaktan Ko

Manok

Ayaw Pagduha-duha

Langit nga Gihandum Ko

Si Hesus Lang

Dunay Paglaum

Ang Balaang kasulatan

1 2 3 4 »