Project logo

Photo courtesy of .

Si Hesus Lang

By

×

First Published: 2016/02/02

Si Hesus lang ang akong higugmaon

Si Hesus lang ang atong mahalon

 

 

 

Korus:

Kay diha kaniya maangkon tang kalipay

Kay diha kaniya, maangkon tang

Kinabuhing dayon

 

 

Si Hesus lang ang atong dalangpanan

Si Hesus lang ang atong saliganan

 

 

Busa igsuon padayon sa unahan

Kay siya motabang sa

Tanan mong kalisdanan

 

 

 

×

Almeida, Caiky Xavier. ""One Year in Mission" Project, South American Division." Encyclopedia of Seventh-day Adventists. November 27, 2021. Accessed March 05, 2024. https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.

Almeida, Caiky Xavier. ""One Year in Mission" Project, South American Division." Encyclopedia of Seventh-day Adventists. November 27, 2021. Date of access March 05, 2024, https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.

Almeida, Caiky Xavier (2021, November 27). "One Year in Mission" Project, South American Division. Encyclopedia of Seventh-day Adventists. Retrieved March 05, 2024, https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.