Project logo

Photo courtesy of .

Matinumanon Ka (Great Is Thy Faithfulness)

By

×

First Published: 2021/02/11

I
Matinumanon ka, Dios Amahan ko!
Dili gayud mabalhinon Ikaw;
Di ka mopakyas sa imong kaluoy,
Sa kahangturan di ka mausab.

Koro
“Matinumanon ka! Matinumanon ka!”
Nagapadayon ang kaluoy mo;
Gihatag mong akong gikinahanglan,
Matinumanon ka, Ginoo ko.

II
Ang adlaw, bulan ug kabituonan,
Ang pagpugas ingon ang pag-ani;
Nanaghiusa sa ilang pagsaksi,
Sa imong gugma ug kaluoy man.

Iii
Kapasayloan ug dayong kalinaw,
Ug ang kanunay nga pagmando mo;
‘naa kanimo paglaum, kusog ko,
Ang panalangin mo ako gayud.
 
×

Almeida, Caiky Xavier. ""One Year in Mission" Project, South American Division." Encyclopedia of Seventh-day Adventists. November 27, 2021. Accessed March 05, 2024. https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.

Almeida, Caiky Xavier. ""One Year in Mission" Project, South American Division." Encyclopedia of Seventh-day Adventists. November 27, 2021. Date of access March 05, 2024, https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.

Almeida, Caiky Xavier (2021, November 27). "One Year in Mission" Project, South American Division. Encyclopedia of Seventh-day Adventists. Retrieved March 05, 2024, https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.