Project logo

Photo courtesy of .

Langit nga Gihandum Ko

By

×

First Published: 2016/02/02

Langit nga gihandum ko nga maka adto

Langit nga mahimayaon ginadamgo ko

Didto sa langit nga gihandum ko

 

Korus:

Pagkatam-is kon ako tua na didto

Pagkatahom puloy-an giandam sa mga balaan

 

Lunlun bulawan ang pagalaktan ko

Mga batong hamili pagalingkuran ko

Didto sa langit nga gihandum ko

 

Luha mahanaw ug mga panghupaw

Kamatayon way gahum ning kinabuhi ko

Didto sa langit nga gihandum ko

 

Coda:

Didto sa langit nga gihandum ko

Gihandum tah….

 

 

 

 

 

 

×

Almeida, Caiky Xavier. ""One Year in Mission" Project, South American Division." Encyclopedia of Seventh-day Adventists. November 27, 2021. Accessed March 05, 2024. https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.

Almeida, Caiky Xavier. ""One Year in Mission" Project, South American Division." Encyclopedia of Seventh-day Adventists. November 27, 2021. Date of access March 05, 2024, https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.

Almeida, Caiky Xavier (2021, November 27). "One Year in Mission" Project, South American Division. Encyclopedia of Seventh-day Adventists. Retrieved March 05, 2024, https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.