Project logo

Photo courtesy of .

Kun uban ko ang Ginoo

By Asidors Singers

×

Asidors Singers

First Published: 2016/02/02

Kun uban kanako ang Ginoo

nga nahigugma kanako

ang kasing-kasing ko pagapun-on

sa kalipay’ng hilabihan

 

Koro:

Kung uban ko ang Ginoo,

lonlon kalipay ang maangkon ko

ang kalibutan kakawangan lamang

kung si Jesus kauban ko

 

Kitang tanan mga anak sa Dios

magalakaw uban Niya

Ngadto sa dalan nga mapit-os

hangtud maangkong himaya

 

Mga Igsoon ko sa pagtoo

nga nagpaabot kang Kristo

kinahanglan kita magaandam

alang sa Iyang gingharian

 

Coda:

Ang kalibutan kakawangan lamang

Kung si Jesus kauban ko…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×

Almeida, Caiky Xavier. ""One Year in Mission" Project, South American Division." Encyclopedia of Seventh-day Adventists. November 27, 2021. Accessed March 05, 2024. https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.

Almeida, Caiky Xavier. ""One Year in Mission" Project, South American Division." Encyclopedia of Seventh-day Adventists. November 27, 2021. Date of access March 05, 2024, https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.

Almeida, Caiky Xavier (2021, November 27). "One Year in Mission" Project, South American Division. Encyclopedia of Seventh-day Adventists. Retrieved March 05, 2024, https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.