Project logo

Photo courtesy of .

Manok

By Asidors Singers

×

Asidors Singers

First Published: 2016/02/02

 

 

May manok akong puti

May manok akong itum

May manok akong pula

Nga among gihigugma

 

Ang manok ko nga puti

Ang kasing-kasing putli

Mopiyak-piyak siya

Kong motawag sa mama

 

Ang manok ko nga itum

Buotan ug matahum

Bisan ug siya lagum

Matam-is mopahiyum

 

Ang manok ko nga pula

Nga pwerte gyong gwapaha

Bisan ug siya niwang

Panggaon ko gyod siya

 

Ang among mga manok

Dili nako ihatag

Sa mga sabungiro

Kay gimahal sa Ginoo

 

 

 

 

 

 

×

Almeida, Caiky Xavier. ""One Year in Mission" Project, South American Division." Encyclopedia of Seventh-day Adventists. November 27, 2021. Accessed March 05, 2024. https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.

Almeida, Caiky Xavier. ""One Year in Mission" Project, South American Division." Encyclopedia of Seventh-day Adventists. November 27, 2021. Date of access March 05, 2024, https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.

Almeida, Caiky Xavier (2021, November 27). "One Year in Mission" Project, South American Division. Encyclopedia of Seventh-day Adventists. Retrieved March 05, 2024, https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.