Project logo

Photo courtesy of .

Igsuon Kumusta Ka

By

×

First Published: 2016/02/02

Igsuon kumusta ka, niining panahona

Namalandong ka ba niining kalibutana

Ang mga ilhanan dinhi sa kalibutan

Ang tanan atong makit-an

 

Korus:

Karon ang adlaw sa kaluwasan

Apan ang ugma maoy kapakyasan

Kinabuhi ta walay siguro

Apan ang kamatayon sigurado

 

Ayaw pagsalig sa imong kaugalingon

Kat batan-on ka pa halayo sa kamatayon

Daghang maayong lawas kinabuhi nakalas

Apan sa kaluwasan nangapakyas

 

Ikaduhang Corinto kapitolo singko

Kitang tanan moatubang sa hukmanan ni Kristo

Tanang binuhatan maayog dautan

Kitang tanan iyang pagahukman

 

 

 

×

Almeida, Caiky Xavier. ""One Year in Mission" Project, South American Division." Encyclopedia of Seventh-day Adventists. November 27, 2021. Accessed March 05, 2024. https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.

Almeida, Caiky Xavier. ""One Year in Mission" Project, South American Division." Encyclopedia of Seventh-day Adventists. November 27, 2021. Date of access March 05, 2024, https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.

Almeida, Caiky Xavier (2021, November 27). "One Year in Mission" Project, South American Division. Encyclopedia of Seventh-day Adventists. Retrieved March 05, 2024, https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.