Project logo

Photo courtesy of .

Huyang ko

By

×

First Published: 2016/02/02

 

 

Huyang ko sama sa gamayng bata

Huyang ug dili kasaligan

Hangtud nga nakaplagan ko

Ang atong Ginoong Jesus

 

 

 

Korus:

Nabag-ong tanan ang tanan gyud

Sa nakaplagan ko si Jesus

Gibag-o niya ang kinabuhi ko

 

 

Daw buta ako nga nagalakaw

Nangandoy untang makakita

Hangtud nga nakaplagan ko

Ang atong Ginoong Jesus

 

 

 

 

 

×

Almeida, Caiky Xavier. ""One Year in Mission" Project, South American Division." Encyclopedia of Seventh-day Adventists. November 27, 2021. Accessed March 05, 2024. https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.

Almeida, Caiky Xavier. ""One Year in Mission" Project, South American Division." Encyclopedia of Seventh-day Adventists. November 27, 2021. Date of access March 05, 2024, https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.

Almeida, Caiky Xavier (2021, November 27). "One Year in Mission" Project, South American Division. Encyclopedia of Seventh-day Adventists. Retrieved March 05, 2024, https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.