Project logo

Photo courtesy of .

Gihigugma Ko si Kristo

By

×

First Published: 2016/02/02

 

Gipasaylo niya ang kalapasan

Kalinaw ako nang nabatnan

Giandam niya ang kaugma-on

Busa siya akong alagaron

 

Kuros:

Gihigugma ko si Kristo

Kay siya ang manluluwas ko

Gihigugma ko si Kristo

Kay siya ang manluluwas ko

 

Itugyan ko ang tanan kang Kristo

Ihalad ang kasingkasing ko

Talikdan ko na ang kalibutan

Kay gi-andam niya ang kaluwasan

 

 

 

 

×

Almeida, Caiky Xavier. ""One Year in Mission" Project, South American Division." Encyclopedia of Seventh-day Adventists. November 27, 2021. Accessed March 05, 2024. https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.

Almeida, Caiky Xavier. ""One Year in Mission" Project, South American Division." Encyclopedia of Seventh-day Adventists. November 27, 2021. Date of access March 05, 2024, https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.

Almeida, Caiky Xavier (2021, November 27). "One Year in Mission" Project, South American Division. Encyclopedia of Seventh-day Adventists. Retrieved March 05, 2024, https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.