Project logo

Photo courtesy of .

Gasa sa Dios

By

×

First Published: 2016/02/02

Katahom tan-awon kinabuhi mo karon

Masanag ingon sa adlaw

Daw bulak nga mibuswak

Dili ikasay-say ang kinabuhi mo

Nga ikaw sa kalibutan natawo

Gasa kini sa Dios aron ka makasud-ung

Sa mga kinaiyahan nga matahum

 

Katahum sud-ongon

Ang pahiyom nga malipayon

Ang kalipay sa langitnong balay

Imong ikahulagway

Dili ikasay-say ang kinabuhi mo

Nga ikaw sa kalibutan natawo

Gasa kini sa Dios aron ka makasud-ung

Sa mga kinaiyahan nga matahum

 

(Repeat 2x)

×

Almeida, Caiky Xavier. ""One Year in Mission" Project, South American Division." Encyclopedia of Seventh-day Adventists. November 27, 2021. Accessed March 05, 2024. https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.

Almeida, Caiky Xavier. ""One Year in Mission" Project, South American Division." Encyclopedia of Seventh-day Adventists. November 27, 2021. Date of access March 05, 2024, https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.

Almeida, Caiky Xavier (2021, November 27). "One Year in Mission" Project, South American Division. Encyclopedia of Seventh-day Adventists. Retrieved March 05, 2024, https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.