Project logo

Photo courtesy of .

Asa Nang Pagsalig Mo

By

×

First Published: 2016/02/02

Sa dihang ikaw nag-inusara

Musangpot gyod dayon ang kabalaka

Kalimti nalang ang mga suliran

Itugyan sa Dios ang tanan

 

Sa dihang ikaw nagmalipayon

Imong magbubuhat daw dili tagdon

Apan sa dihang ang tanan nawala na

Gusto mo nang modayeg kaniya

 

Koro:

Asa nang pagsalig mo

Oh asa nang pagtoo mo

Ibaylo mo ba ning kalibutan

Asa nang mga saad mo

Nga ikaw kaniya muonong

Bisan pag ikaw sulayon

 

Sa dihang kusganon kapa

Buluhaton niya wala isipa

Apan sa dihang ang kaluya miabot na

Gusto mo nang moalagad kaniya

 

Sa dihang ikaw nagmagul-anon

Ang langit kanimo daw sa mutabon

Apan sa dihang ang kang kristo gitugyan mo

Nahanaw ang tanang kagul-anan

 

Coda:

Padayon lang (2x) ganit ang imo sa unahan

×

Almeida, Caiky Xavier. ""One Year in Mission" Project, South American Division." Encyclopedia of Seventh-day Adventists. November 27, 2021. Accessed March 05, 2024. https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.

Almeida, Caiky Xavier. ""One Year in Mission" Project, South American Division." Encyclopedia of Seventh-day Adventists. November 27, 2021. Date of access March 05, 2024, https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.

Almeida, Caiky Xavier (2021, November 27). "One Year in Mission" Project, South American Division. Encyclopedia of Seventh-day Adventists. Retrieved March 05, 2024, https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.