Ang Takna

Ang takna hapit na, nga si Jesukristo mobalik

Mobalik man siya aron sa pagluwas

Kanimo, kanako sa tanan

 

Chorus

Busa akong higala ikaw andam na ba

Sa imong kinabuhi na karon

Si Kristo mobalik basig malangan ka

Dili gayud ikaw madala

 

Ang takna hapit na nga ang katawhan hukman nya

Busa ang mga buhat mo dili angay kang Kristo

Adto ikaw gayud sa impyerno

 

Ang takna hapit na ang kalibutan biyaan na

Laglagon ug ulayon

Sunogon sa kalayo aron nga ang tanan mabag-o

Hits 1031 Rating: 0
Rate:

0 Comments

rm uComForm">
avatar