Ang Diyutay nga mga Sagbot

 

Sa panahon nawad-an ako sa paglaum

Naghuna-huna way Dios nagtagad

Apan siya mihonghong ako di malimot

Gitan-aw niyang diyutay nga sagbot

 

Korus:

Ang diyutay nga mga sagbot

Ang diyutay nga mga sagbot

Bisan sa diyutay nga sagbot

Ang Diyos di malimot

Bisan kanunay gitumban

Sa daplin sa mga dalan

Apan iyang gipatubo

Daw unsa pa nato

 

Kanunay kong nagahangyo sa atong manluluwas

Sa pagluwas daghang mga kalag

Apan daw way tubag niya

Apan siya miuban nasayod

Sa mga handum ta

 

Maoy mga tinguha sa kasing-kasing ko

Kanunay nga anaa kaniya

Ang mga kalanggaman ginapakaon niya

Daw unsa pa kong mag-alagad ta

 

 

 

 

Hits 847 Rating: 1
Rate:

1 Comments

    0
rm uComForm">
avatar