Project logo

Photo courtesy of .

Saan Ka Nabubuhay

By Hurricane

×

Hurricane

First Published: 2016/02/03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saan ka nabubuhay mahal na kaibigan

Sa diyos ba o sa pansarili lamang

Saan  ka patungo, langit ba o impyerno

Isipin mo ito kaibigan ko.

 

Choros:

Ngayon ang araw ng kaligtasan mo kaibigan ko, baka ang bukas ay di na darating…., buhay moy madaling lilipas at magwawakas kaligtasan ay na sa Dios lamang

Ikaw ay naging tao mahal na kaibagan upang maglingkod sa Dios lamang
tahakin ang daan tungo sa kaligtasan makamtan mo ang buhay na walang hanggan

magpasya ka ngayon habang may panahon alinlangay pawiin mo ngayon

 

 

×

Almeida, Caiky Xavier. ""One Year in Mission" Project, South American Division." Encyclopedia of Seventh-day Adventists. November 27, 2021. Accessed March 05, 2024. https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.

Almeida, Caiky Xavier. ""One Year in Mission" Project, South American Division." Encyclopedia of Seventh-day Adventists. November 27, 2021. Date of access March 05, 2024, https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.

Almeida, Caiky Xavier (2021, November 27). "One Year in Mission" Project, South American Division. Encyclopedia of Seventh-day Adventists. Retrieved March 05, 2024, https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.