Sa Isang Sandali

 

C--G-Am-E-F

Sa isang sandali, sa huling tunog ng trumpeta

Sa isang sigaw, sa isang kisap mata

Darating na Siya, si Hesus na ating pag-asa

Bayan ng Diyos salubungin natin Siya

 

Koro:

Halleluia 3x

Darating na Siya

Halleluia 2x

Bayan ng Diyos

Salubungin natin Siya

 

Tayo ay babaguhin sa Kanyang kalwalhatian

Tayo ay mabibihisang walang kamatayan

Tunay kay Hesus, tagumpay ay makamtan

Purihin ang Dios magpakailan man

Hits 2290 Rating: 2
Rate:

0 Comments

rm uComForm">
avatar