Project logo

Photo courtesy of .

Panalangin Ko sa Dios

By

×

First Published: 2016/02/03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kung kailan ako nasasaktan

Kapag higit kitang kailangan

Oh Jesus dumaraing sayo

Dalangin ko sana’y dingin mo

 

Korus:

Panalangin ko s Dios buhay ko ay pagpalain

At maging matibay kahit na

Anung bigat nang suliranin ko

Sa bawat araw sana’y naroon ikaw

 

Ang lahat nang kaliyawan ko

Dalangin kong lahat sayo

Ngunit itoy walang katuparan

Marahil ay di mo kalooban

 

Coda:

Bakit kung kailan ang puso ay nasasaktan

Doon lamang kitang tinatawagan

Ngunit kung ang buhay ay payapa’t kay sigla

Para bang nalilimutan ka

 

 

×

Almeida, Caiky Xavier. ""One Year in Mission" Project, South American Division." Encyclopedia of Seventh-day Adventists. November 27, 2021. Accessed March 05, 2024. https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.

Almeida, Caiky Xavier. ""One Year in Mission" Project, South American Division." Encyclopedia of Seventh-day Adventists. November 27, 2021. Date of access March 05, 2024, https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.

Almeida, Caiky Xavier (2021, November 27). "One Year in Mission" Project, South American Division. Encyclopedia of Seventh-day Adventists. Retrieved March 05, 2024, https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.