Project logo

Photo courtesy of .

May Nagmamahal sa Iyo

By

×

First Published: 2016/02/03

 

 

 

 

C-D-G-E

May nagmamahal sa iyo

Alam mo ba

Lagi mong kasama

Siya’y nagbabantay sa iyo

Saan ka man pupunta

Alam mo ba

 

 

 

Korus:

Si Jesus na Panginoon

Ang tunay mong kaibigan

Tunay na kasama mo

Dahil mahal ka sa kanya

 

 

May tumutulong sa iyo

Alam mo ba

Sa iyong problema

Siya’y tumutulong sa iyo

Hanggang sa malutas mo

Alam mo ba

 

 

×

Almeida, Caiky Xavier. ""One Year in Mission" Project, South American Division." Encyclopedia of Seventh-day Adventists. November 27, 2021. Accessed March 05, 2024. https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.

Almeida, Caiky Xavier. ""One Year in Mission" Project, South American Division." Encyclopedia of Seventh-day Adventists. November 27, 2021. Date of access March 05, 2024, https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.

Almeida, Caiky Xavier (2021, November 27). "One Year in Mission" Project, South American Division. Encyclopedia of Seventh-day Adventists. Retrieved March 05, 2024, https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.