Project logo

Photo courtesy of .

Lumapit sa Kanya

By

×

First Published: 2016/02/03

 

 

 

 

 

Napag-isip isip mo ba ang buhay mo

Bakit ka inilagay sa mundong ito

Kung saan ang patutunguhan

May dahilan kahit hindi mo ito alam

 

Ano kaya ang iyong gagawin

Mapapatuloy mo pa ba kaya ang mga Gawain

Kung magbabago ka ay simulan mo na ngayon

Tutulungan ka nag Panginoon

 

Kuros:

Lumapit sa Kanya

Ibigay buong sarili, puso’t kaluluwa

Huwag ng maghintay pa

Ngayon mo ito gawin

Sapagka’t di mo batid

Kung anong dala ng bukas para sa iyo

Kaya’t ihandog mo na ngayon

Sa kanya and buhay mo

 

Buhay natin ay pansamantala

Isang saglit aking buhay

Tapos wala ka na

Kaya’t ngayon and panahon

Harapin ang katutuhanan

Diyos lamang ang may buhay

Na walang hanggan

 

 

×

Almeida, Caiky Xavier. ""One Year in Mission" Project, South American Division." Encyclopedia of Seventh-day Adventists. November 27, 2021. Accessed March 05, 2024. https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.

Almeida, Caiky Xavier. ""One Year in Mission" Project, South American Division." Encyclopedia of Seventh-day Adventists. November 27, 2021. Date of access March 05, 2024, https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.

Almeida, Caiky Xavier (2021, November 27). "One Year in Mission" Project, South American Division. Encyclopedia of Seventh-day Adventists. Retrieved March 05, 2024, https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.