Project logo

Photo courtesy of .

DALAWANG BESES

By

×

First Published: 2016/02/03

 

 

 

 

 

 

 

 

Isang batang gumawa ng laruang bangka

Yan ito sa kahoy sa ilog pinalutang

Ngunit tali nalagot at ang bangka’y naanod

Nangako ang bata na lumuluha na kanyang

Hahanapin nawala niyang bangka

At hindi nga nagtagal nang Makita niya ito sa tindahan

Nag-ipon siya ng pera nang kanyang mabili

Syay umuwi yakap nya nang masaya

 

Koro:

Dalawang beses na ikay akin

Unay ginawa kita ngayon ay tinubos kita

Dalawang beses na ikay akin

Yan ang sabi ni hesus

 

Gumawa ang Diyos nang isang tao

Yan ito sa pag-ibig namuhay ditio sa mundo

Ngunit tipan ay nalagot at ang taoy naanod

Nangako ang Diyos mula sa kanyang trono

Na kanyang hahanapin na wala niyang tao

At hindi nga nagtagal dumating si Hesus  na kanyang anak

At siyay nabayubay doon sa krus upang ang tao maibalik niya.

 

 

×

Almeida, Caiky Xavier. ""One Year in Mission" Project, South American Division." Encyclopedia of Seventh-day Adventists. November 27, 2021. Accessed March 05, 2024. https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.

Almeida, Caiky Xavier. ""One Year in Mission" Project, South American Division." Encyclopedia of Seventh-day Adventists. November 27, 2021. Date of access March 05, 2024, https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.

Almeida, Caiky Xavier (2021, November 27). "One Year in Mission" Project, South American Division. Encyclopedia of Seventh-day Adventists. Retrieved March 05, 2024, https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.