Project logo

Photo courtesy of .

Ang Buhay ng SULADS

By

×

First Published: 2016/02/03

 

 

 

 

 

 

 

Ang buhay ng sulads Punong-puno ng kulay:

Iba’t-ibang pagsubok Iyong mararanasan;

Kahit anong layo ng iyong paglalakbay,

Puso ay kay gaan ligaya ang taglay.

 

Choru:

Sulads na katawagan Isa kabuhayan.

Ito’y hindi biro paglilingkod sa may Kapal.

Ika’y tinatawag ng ating Amang banal.

Ano ang iyong sagot siya’y naghihintay.

 

Ang buhay ng sulads Punong-puno ng kulay:

Lungkot saya at hirap parating kaagapay;

Ngunit ang pangako buhay na walang hangan,

Kaya’t manatiling maglilingkod sa may Kapal.

 

Ang buhay ng sulads Punong-puno ng kulay:

Luha, dugo at buhay laging nakasalalay;

At ang gantimpala ikaw man ay mamatay,

Bituing nagniningning sayo’y ibibigay.

 

(Repeat chorus 3x)

 

 

×

Almeida, Caiky Xavier. ""One Year in Mission" Project, South American Division." Encyclopedia of Seventh-day Adventists. November 27, 2021. Accessed March 05, 2024. https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.

Almeida, Caiky Xavier. ""One Year in Mission" Project, South American Division." Encyclopedia of Seventh-day Adventists. November 27, 2021. Date of access March 05, 2024, https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.

Almeida, Caiky Xavier (2021, November 27). "One Year in Mission" Project, South American Division. Encyclopedia of Seventh-day Adventists. Retrieved March 05, 2024, https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.