Project logo

Photo courtesy of .

Hangtud Unya

By The Asidors

×

The Asidors

First Published: 2016/02/02

Ang kasing-kasing ko nagmalipayon
Bisan moabot ang kagul-anan
Ang akong panaw gayud padayunon
Ngadto sa puloy-an nga langitnon

Korus:
Hangtud unya ako magmalipayon
Hangtud unya makitang himaya
Didto sa syudad nga labing matahum
Giandam sa matinumanon

Mga butang niining kalibutan
Ang tanan pulos kakawangan
Uban ang bahandi ug kalingawan
Mga hanaw lamang kanang tanan

Ang panahon nga atong ginapuy-an
Adunay daghan nga mga katalagman
Apan mobalik gayud ang Ginoo
Sa langit nga kita dad-on didto
×

Almeida, Caiky Xavier. ""One Year in Mission" Project, South American Division." Encyclopedia of Seventh-day Adventists. November 27, 2021. Accessed March 05, 2024. https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.

Almeida, Caiky Xavier. ""One Year in Mission" Project, South American Division." Encyclopedia of Seventh-day Adventists. November 27, 2021. Date of access March 05, 2024, https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.

Almeida, Caiky Xavier (2021, November 27). "One Year in Mission" Project, South American Division. Encyclopedia of Seventh-day Adventists. Retrieved March 05, 2024, https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.