Ang Tanging Alay Ko

 

 

Salamat sa iyo

Aking panginoong Hesus

Ako’y inibig mo at inangking lubos

 

Korus:

Ang tanging alay ko sayo aking Ama

Ang buong buhay ko puso’t kaluluwa

Hindi  makayanang maipagkaluob

Mamahaling hiyas o gintong sinukob

Ang tanging dalangin

O Diyos ay tanggapin

Ang tanging alay ko nawa zy gamitin

Ito lamang ama

Wala nang iba pa akong hinihiling

 

Di ko akalain

Na ako ay yong bigyang pansin

Ang taong tulad ko’y di dapat mahalin

Aking hinihintay

Ang iyong pagbabalik, Hesus

Ang makapiling ka’y kagalakang lubos

Hits 842 Rating: 0
Rate:

0 Comments

avatar