Matinumanon Ka (Great Is Thy Faithfulness)

I
Matinumanon ka, Dios Amahan ko!
Dili gayud mabalhinon Ikaw;
Di ka mopakyas sa imong kaluoy,
Sa kahangturan di ka mausab.

Koro
“Matinumanon ka! Matinumanon ka!”
Nagapadayon ang kaluoy mo;
Gihatag mong akong gikinahanglan,
Matinumanon ka, Ginoo ko.

II
Ang adlaw, bulan ug kabituonan,
Ang pagpugas ingon ang pag-ani;
Nanaghiusa sa ilang pagsaksi,
Sa imong gugma ug kaluoy man.

Iii
Kapasayloan ug dayong kalinaw,
Ug ang kanunay nga pagmando mo;
‘naa kanimo paglaum, kusog ko,
Ang panalangin mo ako gayud.
 

Hits 559
Rating: 0
Rate:

0 Comments

avatar